Moreneveien

ble i 1983 satt som navn på en vei som utgikk fra Blektjernveien inn i et nytt boligfelt. Veien går over Øvre Strøm som ligger på en stor sandmorene. Veien endret fra 1.1. 2020 navn til Øvre Strø, med begrunnelse at veien går over Øvre Strøms grunn.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet