Moreneveien

ble i 1983 satt som navn på en vei som utgikk fra Blektjernveien inn i et nytt boligfelt. Veien går over Øvre Strøm som ligger på en stor sandmorene. Veien endret fra 1.1. 2020 navn til Øvre Strø, med begrunnelse at veien går over Øvre Strøms grunn.

Cookies | Personvern

bn