Muusøya

Navn på området fra Landfalløya kapell ved trikkesvingen, langs med elven til Buskerudveien. Oppkalt etter Johan Henrik Muus (1745-1821), forvalter på Hadeland Glassverk, som eide Muusøya og flere møller i nærheten (Muusemøllene). Han flyttet i 1787 til Christiania som forvalter for Christiania Glasmagasin. Gaten som går gjennom Muusøya hadde oppr. også dette navn, men etter at beboerne både i 1929 og 1949 hadde bedt om navneforandring, ble navnet endret til Landfalløya, idet Muusøya utgjør Landfalløyas forlengelse. Området, som tidligere var vannsykt og sumpet, ble med årene utfylt idet kommunen i en årrekke brukte det som søppelfylling, senere ble kommunens hovedkloakkrenseanlegg for Øvre Bragernes og Åssiden anlagt her.

Cookies | Personvern

bn