Muusøya

Navn på området fra Landfalløya kapell ved trikkesvingen, langs med elven til Buskerudveien. Oppkalt etter Johan Henrik Muus (1745-1821), forvalter på Hadeland Glassverk, som eide Muusøya og flere møller i nærheten (Muusemøllene). Han flyttet i 1787 til Christiania som forvalter for Christiania Glasmagasin. Gaten som går gjennom Muusøya hadde oppr. også dette navn, men etter at beboerne både i 1929 og 1949 hadde bedt om navneforandring, ble navnet endret til Landfalløya. Navnet ble endret tilbake omkring 1990. Området, som tidligere var vannsykt og sumpet, ble med årene utfylt idet kommunen i en årrekke brukte det som søppelfylling, senere ble kommunens hovedkloakkrenseanlegg for Øvre Bragernes og Åssiden anlagt her.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet