Myresetra

Seter for Myre gård, setervollene ved Myrseterbekken er fortsatt synlige. Kjent som seterplass fra 1700-tallet til de siste fastboende forlot stedet rundt 1920. En av de siste var Mor Øya, som mottok kyr til setring mot betaling.

MYRESETERVOLLEN

Cookies | Personvern

bn