Myresetra

Seter for Myre gård, setervollene ved Myrseterbekken er fortsatt synlige. Kjent som seterplass fra 1700-tallet til de siste fastboende forlot stedet rundt 1920. En av de siste var Mor Øya, som mottok kyr til setring mot betaling.

MYRESETERVOLLEN

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet