Myrhagens Hjemmebakeri A/S

Hjemmebakeri og kafé på Konnerud på Snippen nær Skalstad landhandleri, litt lenger bort i veien. Etablert 1939 av Ruth Myrhagen, kjent for sitt fremragende bakverk, alt hjemmebakt av innehaverskens egne hender. Salget av finere bakverk skjedde til kunder på Konnerud og i Drammen, og bakeriet beskjeftiget rundt 1950 fire personer. Nedlagt på 1960-tallet.  Adresse:  Stubberudveien 72

Konnerud.  Myrhagen Hjemmebakeri ligger bak det store treet nederst, Stubberudveien 72.
Stubberudveien i forgrunnen og Grubegata langs skogkanten.
Huset nederst til høyre er Grubegata 2, Skalstad.
Ruth Myrhagen til venstre,  ved åpningen i 1939.                                                                                    Foto: Skoger og Konnerud Historielag
Snippen, Myrhagen hjemmebakeri midt i bildet. Nå er det bolighus her.                          Foto: Torill Juel, 2020

 

 

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet