Nationalboligen

Nationalboligen på Brakerøya var en av de lengs te bolighus i landet da den ble oppført i 1917. I bakgrunnen Fjellheim skole.

Foto: Drammen byleksikon 2004
Fotograf: ukjent

Et av de lengste bolighus i landet, oppført 1917 på Brakerøya av National Industri for dets arbeidere, rommet 32 familieleiligheter og 60 hybler. Bygningen hadde vannklosetter og ett bad pr. fire familier og var utstyrt med 8 oppganger. Eiendommen lå i sin helhet i Lier kommune, men grenset mot Drammen. Revet på begynnelsen av 1970-tallet av hensyn til motorveibrua.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet