Nedre Eikervei

Del av hovedferdselsåren på sydsiden av Drammenselven fra Grønland mot Nedre Eiker. Starter ved Sundhauggaten som Grønlands fortsettelse, går ved Stasjonsgaten over i Øvre Eikervei. Bygninger: 11: Sundland, bolighus fra ca. 1830. 13: Schartumgården, Strømsfjerdingen skole, skolehus fra 1784, en av landets eldste skolebygninger, en tid skolemuseum, nå kulturhus eid av Drammen Historielag. Huset var i bruk som bolig helt til 1970-årene. 22: 1700-talls bolig. 72: Gulskogen gård, lystgård med hovedbygning fra 1804 og praktfullt hageanlegg.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet