Nedre Hogstet

Boplass under Øvre Aaserud, her bodde Andreas Johnsen Hogstet med sin hustru Karen og fire barn. Stua ble under siste krig flyttet til Garås ( Rød stue midt på bildet ).  Den ble revet i 2013-14.  Andorsrudveien 155.

Garås       Foto: Widerøe 1962

Cookies | Personvern

bn