Nedre Strandgate

Bragernes Kai i Nedre Strandgate. I bakgrunnen Harald Lyches bygninger.

Foto: Drammen byleksikon 2004
Fotograf: ukjent

Langgate langs Drammenselven fra bybrua til Erik Børresens gate. Gaten ble lagt ut etter bybrannen i 1866 da bebyggelsen ble trukket inn fra elvebredden. Gaten fikk sitt navn i 1869. Steinkaia som løper langs hele gaten var tidligere byens indre havn med kaier for kyst- og lokaltrafikk. Nærmest brua ligger Honnørbrygga, byens gjestebrygge, lenger nede ligger to restauranter av ny dato, Skutebrygga og Glass. Det siste fraktfartøy som hadde fast plass og lagerskur her var «Farmanden», og det siste passasjerfartøy i fast rute var «Juno» som senere ble avløst av «Sport» og andre fartøyer i mer sporadisk fart. Nederst i gaten mot elven lå frem til 1960- årene Emanuel Bakkens fiskehall. Bygninger m.v.: Nærmest bybrua har Børsbygningen sin fasade, deretter Forsikringsselskapet Norges bygg i nr. 3, nå innlemmet i Magasinet. Øst for Schwenckegaten lå Harald Lyches industribygninger i den gamle Allumgården (nr. 7), og gaten avsluttes med Brett-gården (nr. 9), oppr. bygget som privatbolig og atelier for fotograf Rude, senere benyttet som bolig og atelier for fotografene Olaf Brett og hans sønn Odd Brett, senere kontorer for ferdighusfirmaet Block Watne AS.

Bragernes med » Skutebrygga »   og » Bølgen og Moi » (Glass)       Foto: Torill Juel, 2019
Bragernes strand                           Foto: Torill Juel, 2020

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet