Neperudjordet

Åpen plass i Hotvet skog like ved Underlia, hvor Thorleif Haugs vei passerer. Her lå en gammel husmannsplass som tilhørte Hotvet gård og sannsynligvis ble nedlagt ca 1885. I 1991 oppførte idrettsforeningen Sturla sitt klubbhus her. Med navnet forstås et jordstykke hvor det har vært dyrket neper.

Cookies | Personvern

bn