Neperudjordet

Åpen plass i Hotvet skog like ved Underlia, hvor Thorleif Haugs vei passerer. Her lå en gammel husmannsplass som tilhørte Hotvet gård og sannsynligvis ble nedlagt ca. 1885. I 1991 oppførte idrettsforeningen Sturla sitt klubbhus her.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet