Nesje, Svein (*1909-1986)

Veisjef i Buskerud, sivilingeniør, visesanger og livskunstner. Født i Bremanger, bosatt i Drammen fra 1934. Siv.ing. byggfag fra NTH 1934, ansatt Statens Vegvesen 1934, fra 1942 ved Vegkontoret i Buskerud. Overingeniør 1942-1963, veisjef i Buskerud 1963-1978, rådgiver for Statens Vegvesen 1978-1985. I 1955 ble han utlånt til Vegkontoret i Akershus med ansvaret for planleggingen av E-18 fra Oslo i retning Asker, landets første motorvei. Byggingen ble påbegynt i 1959. Fra 1963 sto han helt sentralt i denne utbyggingen på strekningen Akershus-Buskerud grense og videre til Eik sør for Drammen by. Den siste parsellen ble åpnet for trafikk rett etter at han ble pensjonist. Han ble kjent for sitt utsagn: «Drammensbrua er et smykke rundt byens hals».

Nesje ble regnet som en foregangsmann på flere områder, han var blant annet mye opptatt av estetikk og nye løsninger. Navnet hans kan blant annet knyttes til nye E-76 Drammen-Krokstadelva, den nye hovedveien gjennom Modum og omleggingen av R7 i Hallingdal, som ble lagt utenom tettstedene. I slutten av 1960-årene sto han i bresjen for landets første gang- og sykkelveier (som ble bygd parallelt med bilveier) anlagt i Buskerud. Han ble betegnet som en livskunstner, var en populær visesanger, historieforteller og behersket flere musikkinstrumenter.

 

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet