Nesøgodset

Eiendom samlet på slutten av 1400-tallet av ridder Bo Fleming, etter at han var blitt eier av det gamle herresete Nesøen i Asker. Godset, som neppe har hatt sitt sidestykke i det sønnenfjelske Norge, strakte seg ut fra Asker og Bærum til Lier og Eiker, bl.a. 50 av gårdene i Lier og omtrent hele strekningen fra Høvik til Kjøsterud, dvs. hele Åssiden og hele det nåværende Bragernes. Nesøgodset forble i familiens eie i 8 generasjoner og gikk i arv til medlemmer av de danske adelsætter Rosenkrantz, Rantzau, Lindenov og Urne. I 1663 solgte Kristian Urne Nesøen etter at hans far i 1648 hadde makeskiftet godsets gårder i Lier til Hannibal Sehested. Den siste rest av Nesøgodset er Drammens bys utmark, Bragernesåsen (se: Bragernes Grunde).

Cookies | Personvern

bn