Neumann, Andreas (1802-1892)

f. på Strømsø, skipsreder, sønn av skipsfører og senere losoldermann Ulrik Neumann. Dro til sjøs 13 år gammel, tok styrmannseksamen i 1820 og fikk i 1824 skip å føre. Fram til 1843 førte han farens bark «Elizabeth Catharina». Han gikk i land og startet sitt eget skipsrederi. Medstifter av Drammens Sømands Forening og bodde i den såkalte Neumanngården på Strømsø. I 1856 kjøpte han en tomt på gården Nordby, hvor han lot oppføre en meget herskapelig hovedbygning som han kalte Aaskollen. Andreas Neumann var i mange år formann i direksjonen for sjøforsikringsselskapet Øgir i Drammen, og var dessuten en av stifterne til Drammens gjensidige Assuranceforening. På det konstituerende møtet i Det Norske Veritas møtte Neumann sammen med Joh. P. Schwartz som representanter for Drammens og Holmestrands Skipsassuranseforening.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet