Nikkerudgruvene

hører Konneruds historie til, selv om de ligger rett over kommunegrensen til Nedre Eiker. (Drammen kommune fra 01.01.20) sydvest for Steglevann. Gruvene het opprinnelig Aaserud gruve etter den eldste av gruvene i feltet. Gruven ble opptatt av Jens Olsen i perioden 1690-97 til Kongsberg jernverk og Hassel jernverk.De ble i 1697 overtatt av Eidsfos Værk som noen av verkets viktigste gruver.. Hovedmalmen var magnetitt og gruven ble drevet på jernmalm og i slutten av 1700-årene på koboltmineraler av Modum Blaafarveværk. Også i dag kan man finne koboltglans og erytrin samt kalkspatkrystaller. Pumper og heisinnretninger ble drevet med vannkraft, og rester etter vannrenner fra Steglevann samt de to fundamentene til vannhjulene kan fremdeles sees i terrenget. For å skaffe vann til Nikkerudgruvene ble Steglevann demmet opp 1-2 meter. Gruveselskapet hadde sitt kontor På Kinnerud gård. (s.d,) Gruvene lå ved husmannsplassen Nikkerud som ble fraflyttet i 1960. Nikkerud er en husmannsplass under gården Skramnes i Mjøndalen.

Slik foregikk malmtransporten. Bilde: Skoger og Konnerud Historielag
Gammel malmslede. Bilde: Skoger og Konnerud Historielag
Trekullslede med kurv. Bilde: Skoger og Konnerud Historielag

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet