Nikkerudveien (Kinnerudveien)

ble i 1981 stadfestet som navn på veien fra Grinda og over grensen til Nedre Eiker forbi plassen Nikkerud. Nedre Eiker kommunestyre hadde tidligere vedtatt samme navn på den del av veien som lå innenfor kommunens grenser. Eiendommene ble fra 1.1. 2020 lagt til den eksisterende Kinnerudveien og Nikkerudveien forsvant.

Cookies | Personvern

bn