Nilsen, August (25.9.1842 – 2.6.1885)

Orgelbygger, f. i Oslo, kom som nyfødt til Skoger som utenekteskapelig sønn av ordfører Nils Nilsen «Gaarden» og Augustinus Kopperuds halvsøster Anthonette Olsdatter. Moren druknet av sorg i Drammenselven 1851, og N. vokste opp på Andorsrud hos sin morfar, Ole Augustinussen. Han gikk i lære hos orgelbygger Paul Christian Brantzeg i Christiania, fikk i 1870 et stipend og oppholdt seg i fem år bl.a. hos orgelbygger Sondreck i Køln. Etablerte i 1875 eget orgelbyggeri i Drammen med en arbeidsstokk på 12 mann og leverte sitt første orgel til Brandval kirke i Solør. Flyttet 1876 til Christiania hvor han grunnla en orgelfabrikk, etablerte seg i 1879 i Eugeniastiftelsens gamle gård ved St. Olavs kirke med 18 ansatte. Leverte henimot et halvt hundre orgler til kirker over hele landet, tildels store orgler etter norske forhold, deriblant orgelet til Skoger nye kirke i 1885. Det største av disse var et orgel på 53 stemmer, 3 manualer og pedal til Vår Frelsers kirke i Christiania (i dag Oslo Domkirke). Under arbeidet med dette ble han syk og døde, 42 år gammel, fullstendig overarbeidet. Orgelfabrikken ble overtatt av Nils Reinhardt Olsen og Jens Henrik Jørgensen under navnet «Aug. Nilsens Eftflg. Olsen & Jørgensen», senere «J. H. Jørgensen Orgelfabrik A/S», som ble den betydeligste orgelfabrikk i Norge.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet