Nilsen, Jonn

Jonn Nilsens trelastforretning på Grønland hadde sitt råvarelager på Drammenselven.

Foto: Drammen byleksikon 2004
Fotograf: ukjent

 

Trelasthandler Jonn Nilsen, malt av Erling Clausen.

Foto: Drammen byleksikon 2004
Fotograf: ukjent

Høvleri, sagbruk og trelastforretning, grunnlagt 1903 av J. N. (188l-1940) i Sagbukta i Strømm kommune (i dag del av Svelvik), flyttet 1. november 1913 til tomten etter et eldre bruk ovenfor jernbanen på Grønland 20/21 i Drammen. Sagen var oppr. bygget som sirkelsagbruk, men i 1922 ble det også oppført høvleri som i 1925 ble supplert med elektrisk tørke. Virksomheten som ble drevet på en ca. 8 mål stor eiendom og beskjeftiget ca. 45 arbeidere på slutten av 1930-tallet og rundt 1950 ca. 35 arbeidere, var en av de største i distriktet. Firmaet leverte hovedsakelig til byggmestre, entreprenører og fabrikker i Drammen og omegn samt til vestlandet.

Sagtømmer ble hovedsakelig tilført firmaet via fløtning på Drammenselven, i tillegg kjøpte firmaet skurlast som råvarer til høvleriet. Rundt 1950 hadde bedriften en årsproduksjon på ca. 3.000 stdr. skåret og høvlet last. Ved siden av trelastvirksomheten drev firmaet en utstrakt handel med finér, bygningsplater, isolasjonsplater m.m. Etter Nilsens død i 1940 overtok hans enke, Maja Nilsen, fra 1950 med Thorbjørn Moe som daglig leder, sistnevnte overtok på 1950-tallet virksomheten sammen med Reidun Backe.

Egenproduksjonen av trelast stanset i 1962 og nabobedriften Norwegian Paper Mill (senere Norcem Paper Mill) kjøpte hele industritomta. Bedriften ble videreført på Grønland 30/31 i 1962 av Liv og Hans Olav Mathisen med salg av trelast og byggeartikler under navnet Drammen Trelast, i 1975 overtatt av Gunnar Melgaard under firmanavnet Drammen Trelast, G. Melgaard. Forretningen ble i 1985 flyttet til Syretårnet 2 på Gulskogen under navnet Buskerud Byggevaresenter A/S, fortsatt med samme eier. I august 1992 solgte Melgaard selskapet til Byggco A/S i Kongsberg (PK Gruppen) som drev det videre under navnet Byggco A/S (som var medlem av Byggevarekjeden A/S) og i juli 1997 solgt videre til L.A. Lund i Oslo. Navnet ble deretter endret til Bygger’n Byggco (en del av Bygger’n-kjeden). Fra januar 2002 ble byggevareforretningen en del av Monter-kjeden (Optimera) og endret navn til Monter Drammen. I 2018 ble forretningen betydelig oppgradert og modernisert, men allerede i april 2019 ble Monter Drammen flyttet til Lier. I desember 2019 inngikk Optimera en avtale med Asker Trelast A/S om å overta XL-Bygg Drammen. Denne forretningen endret navn til Monter Gulskogen, lokalisert til moderne lokaler i Syretårnet 3.

Da Gunnar Melgaard solgte Buskerud Byggevaresenter til Byggco gikk han videre med dørproduksjon under navnet Drammen Trelast Dørfabrikk i Grønland 31. Dørfabrikken ble i 1996 overlatt til neste generasjon Melgaard, fra 1999 under navnet Drammen Dørfabrikk A/S (s.d.)

 

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet