Nøkleby, Andreas (*29.4.1912-6.2.2003)

Reportasjesjef og politiker, f. i Hof, bosatt i Drammen fra 1946. Gift med Elsa Nøkleby, som drev Kafe Globus på Strømsø. Journalist i Vestfold Arbeiderblad fra 1932, senere bestyrer for avisens Holmestrand-kontor og Horten-kontor. Bestyrer for Tønsberg Blads Horten-kontor. Nordiska Folkehögskolan i Geneve i 1939. Flyktet til Sverige under okkupasjonen og deltok i produksjonen av den illegale avisen Norgesnytt, drev videre med etterretningsoppdrag for norske myndigheter og arbeidet i fotoatelieret ved Nordiska Museet i Stockholm (1944-1945). Redaksjonssekretær i avisen Fremtiden fra 1946, senere reportasjesjef frem til 1979. I pensjonsalderen var han blant annet kulturskribent, filmanmelder og reiseleder.

Bystyrerepresentant og formannskapsmedlem i flere perioder. Formann i byplanrådet i 18 år. Satt i Drammen Kommunale Kinematografers styre i 27 år, herav 15 år som formann. Styremedlem i Kommunenes Filmsentral (1971-1983) og medlem av representantskapet i Norsk Film. Formann i hhv. veiplankomiteen, gatenavnkomiteen, generalplanutvalget, regionplanrådet, skogstyret og Strømsø bydelsutvalg. Styremedlem i Spiraltoppen Restaurant og Motell A/S. Kasserer og formann i Buskerud krets av Norsk Presseforbund, styremedlem i Norsk Presseforbund, medlem i pressekomiteen for vinter-OL i Oslo 1952 og medlem av Pressens pensjonsnemd. Styremedlem i Drammens Museum i 20 år, styremedlem i Drammens Museumsforening, formann og flere styreverv i Drammen historielag, formann og flere styreverv i Hof historielag, formann i Stiftelsen Gamle Eidsfos. I 1965 lanserte han ideen om Drammen Turheis (s.d.), som ble åpnet i januar 1967. Skrev jubileumsbøkene Hof kommune 1837-1987, Hof Sparebank 1886-1986 og Kommunenes Filmsentral 60 år. 

Utnevnt som æresmedlem i hhv. Det Norske Arbeiderparti, Buskerud Presselag og Stiftelsen Gamle Eidsfos. Tildelt Deltakermedaljen for etterretningstjeneste. Tildelt æresbevisningen Paul Harris Fellow fra Rotary. Rundt 1970 kjøpte han den historiske C.O. Lund-gården på Strømsø, som etter alt å dømme er bevart for fremtiden på grunn av hans overtakelse. Også kjent som antikvitetssamler. Nøkleby var velkjent for klare ord og klar tale. En gang skrev han i sin avis: «Hva skal vi med turistsjef i Drammen, så lenge det ikke finnes havnefogd i Kongsberg?».                    

 

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet