Nøkleby, Berit (25.9.1939-26.7.2018)

Fagbokforfatter, f. i Drammen, utga bl.a. «Drammen – en norsk østlandsbys utviklingshistorie», perioden 1930-40 i bind IV (1981) samt bind V (1996), «Fra november til april – Sendemann Brauers personlige politikk» (1966), «Norge i krig» (1985-86), «Pass godt på Tirpitz» (1988), «Da krigen kom» (1989), «Josef Terboven» (1992), «Skutt blir den…» (1996), «Barn under krigen» (2000) og «Gestapo» (2003).

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet