Nordlibrua

ble i 1987 satt som navn på brua i Konnerudgatens forlengelse som «binder sammen» Konnerud sentrum og Jordbrekkskogen. Brua har et spenn på ca. 70 meter. Kølabånnløypa går under brua, som fikk sitt navn etter det tilliggende bruk, Nordli.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet