Imjelt (gnr. 75)

Matrikkelgård i Skoger hovedsogn (Andorsrudveien 78 A/D). Navnets opprinnelse er ikke sikkert kjent, men kan komme av Elimholt, dvs. almeholt. Tidl. skrivemåter: Imelt (1593), Imollt (1604), Imieldt (1668), Imilt (1723). Gården var rundt 1650 halvt borger- og halvt bondegods, men borgerne fikk etter hvert rådighet over det hele og det var skiftende eiere frem til gården ble overtatt av Jarlsbergverket. Ved auksjonen i 1777 fikk brukeren Tollev Kristofferssøn tilslaget for 685 riksdaler. Han var klokker og skoleholder i Skoger, og solgte i 1784 til Christen Hichmann (s.d.). Senere eides gården av N. C. Scavenius, Peder von Cappelen og kaptein G. Smith og hans arvinger til den i 1856 ble solgt for 5.500 speciedaler til gullsmed H. G. Wisting (s.d.) og buntmaker O. Olsen. Wisting, som i 1862 var blitt eneeier, solgte i 1868 gården til Edvard Westby og slo seg ned på Konnerud som landhandler (se: Skalstad landhandleri). I 1879 ble den solgt til Fredrik Frodesen Sand (s.d.) og etter hans død i 1922 til Gunnar Brand. I 1947 overtok hans sønn, Oluf Wessman Brand, og i 1988 overtok hans sønn, Jo Gudbrand Brand, Imjelt.

I 2007 åpnet Imjelt Golfsenter med en kort hulls golfbane (18 hull) og innendørs treningssenter med 6 golfsimulatorer. Det er 5 bruksnumre på gården. Golfsenteret som også har kafè er populært fortsatt i 2020.

Foto: Privat           Imjelt Golfsenter 2007
Foto: Privat           Imjelt 1960

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet