Nordre Skogen (gnr. 10)

Matrikkelgård i Strømsgodset, også kalt Rødskog el. Rødskogen. Tidl. skrivemåter Schoff (1628), Skoffuen (1667), Schougen (1723). Navnet kommer av det gammelnorske skogr, skog. Betegnelsen Rødskogen el. Rødskog ble først tatt i bruk rundt 1800 sammen med Gulskogen, og skal være oppstått av den farge de to Skogenbygningers hovedbygninger var malt med. Gården ligger ovenfor sundet ved Sundhaugen og het oppr. Upsund el. Opsund (se: Opsund) fordi det var et benyttet sundsted helt til 1868. Lensherren over Eiker, Hans Lange, solgte på 1640-tallet gården til Hannibal Sehested, den gikk i 1682 over til visepresident Lauritz Jacobssen og deretter til Børge Olssøn, sogneprest i Lier, Bragernes og Strømsø, som var eier frem til 1688. I 1688 ble gården overtatt av Gaute Halvorssen som første selveier, den ble trolig brukt sammen med Rød. Rundt 1700 begynte utparsellering av gården. I 1829 ble gården delt i to bruk. Halve hovedbølet solgtes i 1853 til Hovel Helseth (1779-1865), grunnleggeren av Solberg Spinderi, som flyttet til gården i 1862 og bodde der til sin død. Den annen halvdel av hovedbølet ble i 1853 solgt til Anders Pedersen Sundland (1811-1881), som i 1869 også kjøpte Helseths del. Fra Rødskog ble det utskilt en rekke parseller, bl.a. til Rødskog Guldlistefabrik og Rødskog skole. Hovedbygningen på den gamle gård ble senere tatt i bruk som skolebygning, den brant ned ved Rødskog Dampsags brann i 1889. Kommunen oppførte deretter en ny skolebygning på tomten. Det annet bruk av Rødskog ble utskilt i 1829 og eides senere av bl.a. Hans Kiøsterud og haugianeren Ole Mjelva. Brukseier Kristofer Myhre på Rødskog Brug og Guldlistefabrik bygget ny hovedbygning hvor han i en årrekke var bosatt til han i 1914 solgte gården til Strømsgodset kommune som tok den i bruk til pleiehjem og bygget ny skole på stedet. Pleiehjemmet på Rødskog ble på 1990-tallet revet og erstattet av Gulskogen Bo- og Servicesenter, en navngivning som preges av ikke ubetydelig historieløshet. Det er 146 bruksnumre på gården.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet