Norkirken

Norkirken er en menighet i Drammen med røtter tilbake til 1860. Menigheten har sin forhistorie i Drammen Indremisjon som ble stiftet 1. mai 1860. Det nåværende kirkebygg i Rådhusgaten 25 ble innviet som det nye Indremisjonshuset den 8. november 1981. Fra 1. januar 2001 ble Drammen Indremisjon til Drammen Normisjon og til Norkirken fra og med 2006. Senere har Indremisjonshuset utviklet seg gradvis fra å være et bedehus til å bli et hus for en selvstendig menighet, med samme læregrunnlag som den norske kirke.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet