Norsk Enøk og Energi A/S

ble i 1991 etablert i Energihuset i Øvre Eikervei 14. Selskapet, som eies av 15 kraftverk i Buskerud, fikk i 1994 status som regionalt senter for energiøkonomisering. Selskapets oppgave var først og fremst salg av informasjon og kompetanse vedrørende enhver form for energiøkonomisering. Nedlagt i forbindelse med konkurs i 2018.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet