Norsk Kabelfabrik, Aktieselskabet

Stiftet 18. oktober 1913 av grosserer Alf Tandberg, ingeniør Olaf Temte og advokat Georg Resch, med Temte som initiativtaker. Tandberg ble ansatt som disponent og produksjonen ble lagt til Tandberg-gården i Øvre Storgate 18. Det startet med produksjon av isolasjonsbånd, som i 1915 ble utvidet med produksjon av ferdige ledninger. I 1919 ble det investert i eget trådtrekkeri og flere maskiner ble anskaffet.

I 1931 ble aksjemajoriteten overtatt av Elektrisk Bureau i Oslo. I 1936/37 gjennomgikk fabrikken en stor ombygging og modernisering. Mot slutten av 1930-årene hadde selskapet ca. 100 ansatte. Alf Tandberg fratrådte i 1944, etter 31 år i bedriften. Virksomheten ekspanderte raskt etter 2. verdenskrig og hadde 200 ansatte i 1950. I 1950 startet produksjonen av de første norske plastisolerte ledninger. Fra 1953 ble produktspekteret vesentlig utvidet og mange produkter fikk plastisolasjon. I 1954 kjøpte selskapet 55 mål industritomt på Holmen. I 1960 ble første byggetrinn innviet på Holmen, med trådtrekkeri og et silotårn for plastråstoffer. Fra 1961 var bedriften et heleid datterselskap av Elektrisk Bureau i Oslo. I 1963 ble de neste byggetrinnene på Holmen innviet, samtidig som fabrikken i Øvre Storgate stanset. Den nye fabrikken hadde 25 000 kvm. gulvflate og 210 ansatte. 1968: Starter produksjon av normert skipskabel. 1975: Utvikling av fiberoptiske telekabler. 1976: Lanserer Flex-Flame, brannsikker offshorekabel. Kjøpte Hitemp Wires Inc. i USA. 1977: Starter produksjon av telekabel i nyoppført fabrikk på Loesmoen i Øvre Eiker. 1982: Ble deleier i Wessel Industries Holding i Irland, sammen med Wessel Kabel på Strømsø. Bygde fabrikk for telekabel i Longford, som var en kopi av fabrikken i Øvre Eiker. 1984: Medeier i Nordisk Feral på Horten.

1986: Norsk Kabelfabrik (NK) ble en del av den nydannede EB-Gruppen og endret navn til EB Norsk Kabel. NK overtok konsernansvaret for Wessel Kabel (fabrikk på Strømsø) og NEK Kabel (tre fabrikker) samt Ralocar Condelec i Spania. Etablerte Norsk Subsea Cable på Tangen sammen med britiske Scapa. EB Norsk Kabel hadde totalt 1100 ansatte. 1992: EB Norsk Kabel innlemmes i ABB Norge og omdøpes til ABB Norsk Kabel. Fabrikkene utenlands ble lagt inn under andre ABB-selskaper. 1994: Trådtrekkingen på Holmen flyttes til NEK Kabel på Årnes. Wessel-produksjonen flyttes fra Strømsø til Holmen.

2000: ABB Norsk Kabel overtas av nederlandske Draka, med virkning fra 1. januar. Nytt navn: Draka Norsk Kabel. 2002: Går ut av Norsk Subsea Cable. Wessel-produksjonen flyttes til Øvre Eiker. 2004: Fabrikken i Øvre Eiker stanses. Tidligere NEK Kabel på Årnes går inn i et nydannet selskap. 2009: Starter ny produksjonslinje for sjøkabel på Holmen. 150 mill.kr investert. 2011: Draka-konsernet kjøpes opp av det italienske kabelkonsernet Prysmian. 2013: 100-års jubileum. 240 ansatte. Fra 1. juli 2018 ble Draka Norsk Kabel omdøpt til Prysmian Group Norge. Høsten 2019 hadde bedriften totalt 162 ansatte på Holmen. Hovedproduksjonen var sjøkabel. Forøvrig lagerføring, salg og nasjonal distribusjon av all slags kabel fra Prysmian-konsernets øvrige fabrikker. Ved årsskiftet 2022/2023 hadde Prysmian Group Norge 148 ansatte.

 

 

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet