Nøsted Dampvæveri

ble anlagt på Tangen i 1849 av handelsreisende Ideus Lind, s. av snekkermester Lind i Drammen. L. var den siste som drev Nøsted som et ordinært gårdsbruk. Han kjøpte 10 brukte vevstoler i England og startet et mindre lerretsveveri, som snart etter ble solgt til Konrad Warnecke i Hamburg for 7.000 speciedaler. Den nye eier ansatte Chr. Wriedt som bestyrer og lot bygge et stort dampveveri, men Wriedt sluttet for å starte eget bryggeri og i 1857 ble kjøpmann Jørgen Fuglesang (1809-1877) disponent og hovedinteressent. Anlegget, som fremstilte bomullsvarer, ble – for å få billigere drivkraft – i 1870-årene solgt til Jens Gram og T. Bache, og flyttet i 1871 til Vestfossen hvor Gamlemøllen ble innkjøpt og bedriften slått sammen med Vestfossen Spinderi og Væveri, inntil den etter en brann i 1880 ble nedlagt. Fuglesang var bedriftens leder til sin død. Nøsted ble i 1874 solgt for 12.500 speciedaler til Bache & Gram som oppførte Nøsted Bruk.

Brevhode fra dampveveriets korrespondansepapir som viser fabrikkanlegget på Tangen. Foto: Scannet dokument/Drammen byarkiv

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet