Nøsted Skole

ble i 1869 opprettet for barn på Nøsted og Nordby. Etter i en del år å ha holdt til i trange, leide lokaler, flyttet skolen i 1880 inn i eget hus i Svelvikveien 110. Frem til 1923 ble skolen ombygget og utvidet flere ganger, den hadde da 10 klasser med 250 elever. Den var i bruk som folkeskole og senere som barneskole frem til 1974 da Åskollen skole i Nordbyveien ble tatt i bruk. Første trinn av den senere Åskollen skole ble fullført i 1957, og skolen var frem til 1974 delt mellom de to skolebygninger, først under navnet Nøsted skole, fra 1969 het begge skolebygninger Åskollen skole. Skolehuset ble deretter tatt i bruk som bibliotek, ungdomsklubb og barnehage. I 1982 ble den gamle skole tatt i bruk som trenings- og fritidssenter for barn og ungdom, og er i dag som spesialskole et sosialpedagogisk tiltak i Drammen som gir et alternativt opplæringstilbud til elever på 10. klassetrinn. I 2004 ga skolen et årlig tilbud til 12 ungdommer og oppfølgning av 36 elever under 18 år. Skolen ligger under Senter for oppvekst og opplæringen kan deles i gruppene teorifag, intern arbeidstrening, ekstern arbeidstrening/yrkesutplassering og aktiviteter. I august 2004 flyttet skolen til det gamle Drammen Jernstøberis lokaler i Tangen Næringspark, Støperigaten 7 og Svelvikveien 59 (verkstedlokaler).

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet