Notabene

Bokhandelkjede etablert i 1985 av drammenseren Rune Nicolaisen (*1955) og svogeren Henning Naas. Den første butikken under navnet Notabene ble etablert på Gulskogen senter i november 1985. I 1995 hadde Notabene vokst til en kjede med 25 butikker i Norge og 1 i Gdynia i Polen, og passerte samtidig en årsomsetning på 100 millioner kroner. På dette tidspunktet var Notabene landets største bokhandelkjede. Kjeden var eid av grunnleggerne gjennom selskapet Senterbok A/S. Ved årtusenskiftet hadde kjeden vokst til 64 butikker. 40 prosent av omsetningen var bøker, resten var diverse kortevarer og kontorrekvisita. I 2006, med 100 butikker, ble 60 prosent av aksjene solgt til fondet Reinert & Co. som la opp til en svært ekspansiv strategi. Rune Nicolaisen fortsatte som daglig leder fra hovedkontoret i Drammen. I 2011 hadde kjeden 149 butikker i Norge, 2 i Sverige og 9 i Polen, til sammen 160. I alt 1000 ansatte. På dette tidspunktet var kjeden ulønnsom. Notabene ble slått konkurs 9. januar 2013. Bankforbindelsen DnB videreførte driften under navnet Nye Notabene A/S, med 110 butikker og 800 ansatte. Nicolaisen sluttet som daglig leder i 2015. Hovedkontoret ble flyttet til Oslo. Ny konkurs i november 2019. Navnet lever videre i nettbokhandelen Notabene.no.

 

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet