NSB Kompetansesenter

Utdanningssenter for det statseide togselskapet Vy, Skogliveien 4 (tidl. del av jernbaneverkstedet på Sundland), bygget ut i flere etapper. Første del bestod av landets første togsimulatorsenter, åpnet 12. mai 2004. Denne delen var en avdeling av NSB-skolen, etablert i det tidligere kjeleverkstedet. Senteret bestod opprinnelig av seks togsimulatorer (herav en fullskala simulator for lok.førere) og en opplæringsvogn for konduktører.

NSB besluttet å flytte flere deler av NSB-skolen fra Oslo sentrum til Sundland, med offisiell åpning 31. mai 2005. Resten av NSB-skolen ble fra 8. desember 2010 samlet i et nybygg i Skogliveien 4 og endret navn til NSB Kompetansesenter. Simulatorsenteret ble i den forbindelse utvidet med enda en opplæringsvogn og enda en fullskala lok.fører simulator. I 2019 besluttet NSB å endre sitt navn til Vy.

 

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet