Nygata

Tverrgate som etter bybrannen i 1866 ble anlagt fra Nedre Storgate forbi «Lyches Boglade» til Nedre Strandgate. Her hadde helt til 1960-tallet den siste sentrumshest sin stall, og Bragernes sentrums siste kusk, Kristian Bentsen, sitt tilholdssted. Ved utløpet mot Nedre Strandgate lå til 1978 Drammens Tidende og Buskerud Blads redaksjonslokaler og trykkeribygning, på den andre siden av gaten Forsikringsselskapet Norges bygg fra 1954. Nygata ble i 1992 innlemmet i kjøpesenteret «Magasinet» (Harald Lyche & Co. og Glasmagasinet). Av hensyn til omstendighetene og at Nygata manglet adresser, ble den fra 1.1. 2020 slettet fra matrikkelen.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet