Øde, Ole Thorsteinsen (1841 – 1896)

Ole Th. Ødes tidsskrift Arbeideren utkom i 1873-74 og i 1879.

Foto: Drammen byleksikon 2004
Fotograf: ukjent

Husflidspionér, husmannsgutt fra Vestre Slidre i Valdres, senere lærer og kommunekasserer i Aurskog, fikk i yngre år stipend av Selskabet for Norges Vel, senere av Staten, for å studere husflidssaken i Danmark, Tyskland og Sveits. I 1873 holdt han et kurs i husflidlære i Drammen i Arbeiderforeningens regi, og fra 1874 til 1875 drev han Drammens Husflidsskole i det tidligere Løchsens Hotel på Strømsø. Fra 1876 til 1885 drev Øde sin egen skole, O. Th. Ødes Husflidsskole, fra sin bolig i Rebbansbakken, senere i lokaler ved Gamle Kirkeplass. Da skolen ble nedlagt, fikk han en årlig pensjon av byen, og han forsøkte seg senere med småindustri, bl.a. en såpefabrikk, som ble mest kjent for produktets etikett med originaldikt av Bjørnson. Utga 1873-74 og 1879 ukebladet «Arbeideren», et opplysningsskrift for arbeidere og arbeidets venner, og fra 1880 til 1886 ukebladet «Den norske Husven». Skrev flere bøker vesentlig vedrørende husflidssaken: «Om kurvmager-arbeide og straafletning» (1872), «Treskjærerkunsten» (1879), «Om kurvmager-arbeide og pildyrkning» (1880), «Husflid og husindustri» (1880) samt fortellingen «Fra en Skovbygd» (1880).

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet