L.A. Ødegaard Støperi & Mek. Værksted

Brødrene Refsums (senere L. A. Ødegaard) patenterte automatiske filemaskin.

Foto: Drammen byleksikon 2004
Fotograf: ukjent

Etablert i 1929 som en videreføring av den opphørte verkstedbedriften Brdr. Refsum/Markens Grøde i Tomtegaten 12, ledet og eid av bedriftens tidligere daglige leder, maskiningeniør Lars A. Ødegaard. Ødegaard spesialiserte seg på blant annet industrikraner, taljer, elevatorer, båndtransportører (blant annet i standardstørrelser på hjulunderstell) og andre kundetilpassede transportanlegg. For landbruket ble det produsert grasfrøsåmaskiner (trillebårtype) og ugrassprøyter i fire størrelser. Sprøytene, lansert i 1934, kunne leveres som kjøresprøyter, trillebårsprøyter, bæresprøyter og bøttesprøyter. I 1935 ble det opplyst at en motorsprøyte var under utvikling.

I 1958, i et samarbeid med Eidsfos Verk, leverte bedriften en serie på ni portalkraner til Norges Statsbaner (NSB), spesielt beregnet på lasting og lossing av tømmervogner. Verkstedet ble nedlagt i løpet av 1964 og eiendommen ble fra 1. januar 1965 overtatt av Thoresen & Engers bilgummiverksted i Tomtegaten 64, som overførte sin verksteddrift til støperibygningen i Tomtegaten 12. I 2004 vedtok Drammen bystyre en reguleringsplan som innebar rivning av støperi- og verkstedbygningene. Et krav fra 300 av byens innbyggere om å bevare bygningene førte ikke fram.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet