Omdahl, Marcus & Ewald, A/S

Marcus & Ewald Omdahls Finlærfabrik i Øvre Storgate 124 oppførte sin nye fabrikkbygning i 1914. Foto: Drammen byleksikon 2004
Fotograf: ukjent

Finlærfabrikk, grunnlagt 1902 av brødrene Marcus (1863-1917) og Ewald Omdahl (død 1929), som i begynnelsen drev vegetabilsk garving, tilberedning av geite-, saue- og kalveskinn samt huder for porteføljer, reiseeffekter, skofabrikker og bokbinderier, herunder det vanntette overlær «Nordpol». I 1914 ble bedriften omdannet til aksjeselskap og en ny fabrikkbygning reist i Øvre Storgate 124. Samtidig begynte bedriften, som den første i Norge, med mineralsk barkning eller krombarkning for fremstilling av bokskalv, rundkalv og kromfettlær etc. til skofabrikasjon. Produksjonen omfattet huder og skinn, bokskalv, bokssider, ekte og imitert chevreaux, sandallær, kromsportslær, spalt, forskinn, chagrin, porteføljeskinn, bekledningsskinn, spaltskinn og semsket skinn (pusseskinn). Etter Ewald Omdahls død i 1929 ble firmaets ledelse overtatt av dennes sønn, Bjarne Omdahl. Bedriften fikk gullmedalje ved Jubileumsutstillingen i Oslo 1914, Trøndelagsutstillingen 1930 og Jubileumsutstillingen i Drammen 1930 samt ærespris i Drammen 1930.

Mot slutten av 1930-årene ble en ny, stor fabrikkbygning i betong oppført. Under siste krig ble fiskeskinn garvet, farvet og ferdiggjort til sko. Ca. 1940 overtok Gudbrand Larsen som adm. dir. I 1948 ble det produsert henimot 3 mill. kvadratfot skinn og lær. Arbeidsstokken var 180 ansatte, og bedriften var Norges største krom- og finlærfabrikk. Konkurranse fra utlandet medførte at bedriften måtte avvikle i 1968. Bygningene ble revet og boligblokker ble oppført på tomta i 2018.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet