Omsted, Niels Gabriel (1769 – 1852)

Skipsreder i Drammen, s. av Gabriel O., eide i 1806 fem skip. Født på Bragernes hvor han drev stor trelasthandel og muligens var byens rikeste mann inntil han under krisen i 1817 og følgende år måtte overgi sitt bo til konkurs. Førte et overmåte selskapelig og representativt hus på sine eiendommer Brandtenborg og Hotvet, bidro med 10.000 speciedaler til Universitetets opprettelse. Representerte Drammen på det første ordentlige storting 1815-16 – «Norges lange parlament» – hvor han bl.a. var medlem av komitéen for sagbruk og utskipning. Eligert mann på Bragernes 1803-19, fra 1800 til ca. 1810 formann for Det Ridende Grønne Corps (s.d.). Deltok i kaperfarten 1811-13 med kutteren «Recovery» som hadde 14 kanoner og 30 manns besetning, den ble i 1814 overtatt av marinen. En av kanonene ble utlånt til Brannposten i den første tid etter at denne var bygget.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet