Onsager, Gulbrand Tandberg (1862–1925)

Onsager var landbruksutdannet fra Ås, men drev mange næringsvirksomheter. Han er benevnt som trelasthandler, smørprodusent, sagbruks -og teglverkseier og bankdirektør i Privatbanken. Mest kjent er han for Drammens Smørfabrikker Ltd som han startet i 1893, senere Drammens Margarinfabrikk (s.d) og som ennå senere ble til Tyri Fabrikker.
Folketellingen i 1910 viser at Gulbrand T. Onsdager, hustru Kristi og deres 3 barn bodde i huset.
På plantegninger i Drammen bygningsarkiv fra 1916 er grosserer Onsager oppført som eier. Senere ble det dannet et aksjeselskap “Grev Wedles Plass 3“. Onsager-familien leide av dette selskapet en stund, men flyttet så tilbake til Oslo.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet