Onsager, Nils Orvar (1874 – 1953)

Jurist og reisebokforfatter, f. i Drammen, s. av garvermester Lars O. Fra 1902 høyesterettsadvokat i Oslo. Ivrig fotturist, gjorde en sor innsats for friluftslivet i Norge. Utga 1930 boken «Fottur» (ill. av Ridley Borchgrevink), skrev sammen med N. Rustad reisehåndboken «Til Fots» (1924-30), som kom i en rekke opplag. Sterkt kunstinteressert, formann i arbeidskomitéen for dannelsen av Filharmonisk Selskap 1919, styreformann 1919-20, deretter ordfører i representantskapet. Formann i Norsk Forening for Bokkunst, styremedlem i Kunstindustrimuséet, Foreningen for Naturfredning i Norge. Det Norske Teatret, Kunstforeningen og Kunstindustrimuseets Venner, æresmedlem i Den norske Turistforening. Ridder av St. Olavs Orden 1934 «for fremragende fortjeneste av norsk turistliv».

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet