Opland, A/S

Opland Musikforretnings ekspeditører, klar til å ekspedere kundene like etter åpningen i 1907.

Foto: Drammen byleksikon 2004
Fotograf: ukjent

Musikkforretning i Nedre Storgate 16, grunnlagt 1907 av Ole A. Fundingsrud, Joh. Th. Svenneby og G. Kokkim (uttrådte 1910). Fundingsrud hadde tidligere drevet musikk-, symaskin- og sykkelforretning på Mysen, mens Svenneby hadde vært kontorist ved advokatkontorer i Kristiania og på Mysen. Forretningen omsatte musikkinstrumenter, grammofoner, plater, radio, pianoer, symaskiner, reiseeffekter, barnevogner og fotoartikler, med piano- og orgellager. Opland fikk etter hvert kunder over hele landet, dets triotrekkspill ble landskjent og benyttet av en rekke av landets mest kjente virtuoser. Firmaet beskjeftiget på slutten av 1930-årene 5 personer med Fundingsrud og Svenneby som disponenter, sistnevnte overtok som enedisponent ca. 1940, ble på 1950-tallet avløst av Bjørn Schade og ca. 1975 av Sven-Arne Trolsrud. Videreført som plateforretning under navnet Opland Platebar A/S på 1980-tallet, nedlagt 1998.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet