Oplandsbruget, A/S

Sagbruk på Brakerøya på en større tomt (Tomtegaten 16/22) som hadde tilhørt Jacob Borch m.fl. I 1865 bygget trelasthandler Edw. Tandberg et to-rammers sagbruk av tre, som brant ned i 1866, men som allerede tre måneder senere ble gjenoppbygget og satt i drift. Eiendommen ble i 1874 solgt til et interessentskap av opplandsbønder som bygget et nytt bruk av mur under navnet Drammens og Oplands Høvleri. Dete ble i 1889 solgt til Emil Tandberg som tre år tidligere også hadde kjøpt Hotvedtsagen. Han drev deretter begge som en betydelig forretning inntil Oplandsbruget i 1902 ble solgt til Christensen og Fure. Bruket brant ned i 1905, ble gjenoppbygget og modernisert, men brant på ny ned i 1924. I 1935 ble driften gjenopptatt av et aksjeselskap bestående av bl.a. brukseier Jonn Nilsen, dir. B. H. Lund og Jens Pettersen. Som disponent fungerte sistnevnte, fra ca. 1940 Karl J. Veberg og fra ca. 1950 Reidar Backe. Bedriften drev sagbruk og trelastforretning og virksomheten på den ca. 12 mål store eiendommen beskjeftiget på slutten av 1930-årene 25 arbeidere. Nedlagt på 1950-tallet.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet