Øren hageby

Øren hageby ble anlagt mellom Rosenkrantzgaten og Hotvetveien allerede i 1920-årene, men først i 2004 fikk stikkveien som fører frem til havebyen navnet Øren Haveby.

Foto: Drammen byleksikon 2004
Fotograf: ukjent

Bebyggelse mellom Rosenkrantzgaten og Hotvetveien, anlagt i 1920-årene og prosjektert av byarkitekt Alf Bugge, omfattet 40 hus med i alt 77 leiligheter. Det folkelige navn var «Jerusalem». Etter anmodning fra en del beboere vedtok bystyret i 2004 å gi stikkveien fra Rosenkrantzgaten (som omfattet Rosenkrantzgaten 100/124) opp til boligfeltet navnet Øren Haveby.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet