Orkideer

Det er funnet i alt 24 arter ville orkideer i tidligere Nedre Eiker kommune. Ville orkideer finnes også i Drammensmarka.  se https://eikerarkiv.no/orkidekommunen-nedre-eiker/nedre-eikers-24-orkideer/

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet