Ørmen Johnsen, Kristin (*8.3.1953)

Stortingsrepresentant og høyskolerektor, f. i Bærum, bosatt i Drammen. Datter av disponent Kjell Ørmen og sykepleier Ragnhild Kringlebotn. Stortingsrepresentant for Buskerud (H) fra 2013 og fortsatt. Leder av Stortingets familie og kulturkomite fra 2017 og fortsatt. Leder av Viken Høyre fra 2019.

Statssekretær i kommunal- og regionaldepartementet 2001-2004, medlem av Drammen bystyre og formannskap 1995-2003, styreleder for Høgskolen i Buskerud 2004-2007, styrets nestleder i Helse Sør 2004-2006, styrets nestleder i Rikshospitalet HF 2006-2008, pr. 2020 styremedlem Strømsgodset Toppfotball.

Eksamen artium fra Drammen gymnas 1973, sykepleier 1977-1979, høgskolelektor 1980-2001, har holdt flere stillinger ved Høgskolen i Buskerud, først som prorektor 1997-2000, dekan 2000-2001 og rektor 2004-2013. Embetseksamen i sykepleievitenskap 1992, lederutdanning Handelshøyskolen BI fra 2013.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet