Ormetjern (Ormekjenns-Dæmningen)

I Konnerudmarka (356 m.o.h.) er en av de fem dammer i (s.d.) Konnerud vassdrag hvor Skoger kommune kjøpte vannrettighetene i 1953 og som 11 år senere gikk over til Drammen kommune ved kommunesammenslutningen. Dammen var særlig kjent som et av de stedene der det først blir skøyteis om høsten til stor glede for omkringliggende bandyklubber. Dammen ble opprinnelig benyttet som driftsvann til Jarlsbergverket og hadde utløp både til møllene i Mjøndalen gjennom Hagatjern og til Konnerud. Ved en «attholdsdam» foran utløpet til Eiker ble alt vann ledet østover.

Ormetjern ca. 1920, Sigurd Neperud og Johs Bråthen.
Fotograf: Skarpmoen, bildet er gitt Skoger og Konnerud Historielag fra Gunnar Bråthen.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet