Ørnen, Apoteket

Drammens tredje apotek, hovedapotek for Tangen. Opprettet ved kgl. res. av 26.9.1877 av Martin Bertram Strøm i leide lokaler på hjørnet av Tollbodgaten og Strømsø Fremgate. Apoteket flyttet i 1886 til hjørnet av Tollbodgaten og Strømsø Storgate, i 1898 tilbake til det forrige lokale, Tollbodgaten 103. Strøm ble etterfulgt som apoteker av Hans Arnold Hansen (1886-98), Hans Severin Winsnes (1898-1903), Frithjof Hoel (1903-09), Wilhelm K. B. Flock (1909-14), Jørgen Omsted Smith (1914-51), Sigurd Schjelderup (1952-60) og Gunnar Feydt (1960-?). Nedlagt på 1960-tallet.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet