Øvre Knive (gnr. 36)

Matrikkelgård i Skoger hovedsogn (Lerpeveien 99 C/D) på høydekammen mellom fjorden og dalføret i øst hvor den grenser mot Eik og Lindum. Gården, som oppr. hadde en meget lang strandlinje, er en av de gårder i sognet som først ble ryddet. Øvre Knive har vært selveiergods så langt tilbake som skriftlige opptegnelser finnes. Fra 1753 eides gården av familien Fischer, som i 1797 delte den i to bruk. I 1840 overtok familien Blichfeldt. Det annet hovedbruk (bnr. 9) eides fra 1864 av Skogers første ordfører, skipsfører Rasmus Christensen. Fra eiendommen er utskilt bl.a. Tørkop (Svelvikveien 582), Kolfuru, Braaten, Grundvik (Svelvikveien 430) og Grønlien (Grønlibakken 30).

Bruksnr. 1 er fortsatt i familien Blichfeldt/Ramnæs eie. Bruksnr. 9 skiftet ofte eiere frem til 1922, da Jørgen Skaug fra Sylling kjøpte eiendommen. Siden har eiendommen vært eid og drevet av hans etterslekt.

Øvre Knive. Bruksnr. 9 til venstre, bruksnummer 1 til høyre. Foto: Skoger og Konnerud Historielag.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet