Øvre Skanse

Et av de forsvarsanlegg som i årene før 1905 ble anlagt i Bragernesåsen for å hindre eventuell svensk fremrykning i tilfelle krig. Batteriet (Østre batteri) ble anlagt 232 m.o.h. for åtte 8,4 cm feltkanoner med rekkevidde 6000 m. De befant seg bak et 70 m langt brystvern av granitt, en meter høy og tre meter tykk, inkludert en foranliggende fylling. Batteriet hadde til oppgave å forsinke en fremrykning gjennom Kobbervikdalen og over Konnerud, samt å holde svenskenes artilleri på en slik avstand at dette vanskelig kunne støtte eget infanteris kamp for å komme over til Bragernes. Øvre og Nedre Skanse var forbundet gjennom Kanonveien. Forsvarsanlegget ble nedlagt i 1916, men sporene er fortsatt godt synlige (se også: Nedre Skanse).

Cookies | Personvern

bn