Øvre Skanse/Østre batteri

Et av de forsvarsanlegg som i årene før 1905 ble anlagt i Bragernesåsen for å hindre eventuell svensk fremrykning i tilfelle krig. Batteriet ble anlagt 232 m.o.h. for åtte 8,4 cm feltkanoner med rekkevidde 6000 m. De befant seg bak et 70 m langt brystvern av granitt, en meter høy og tre meter tykk, inkludert en foranliggende fylling. Batteriet hadde til oppgave å forsinke en fremrykning gjennom Kobbervikdalen og over Konnerud, samt å holde svenskenes artilleri på en slik avstand at dette vanskelig kunne støtte eget infanteris kamp for å komme over til Bragernes. Øvre og Nedre Skanse var forbundet gjennom Kanonveien. Forsvarsanlegget ble nedlagt i 1916, men sporene er fortsatt godt synlige.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet