Øvre Strandgate

Øvre Strandgate: Grand Hotell i bakgrunnen. I forgrunnen legges fundamentene til ny bybro og bryggekant.

går langs elven fra Bybroen til den støter sammen med Øvre Storgate ved enden av Drammens Park og Lilleparken. Den ble regulert etter bybrannen i 1866 og fikk sitt navn i 1869. På grunn av faren for nye elvebrudd nedla reguleringskommisjonen byggeforbud i et belte på 30 alen (ca. 19 m) fra elven. På strekningen fra Torvet til Gamle Kirkeplass ble det bygget en høy mur, her var det i eldre tid opplagsplass for varer som kom med elvebåter til Drammen. Nærmest Torvet mot elven lå en fiskebasar hvor byens fiskehandlere hadde sine butikker frem til de ble revet i forbindelse med bygging av ny bybro i 1935/36. På den andre siden av gaten lå byens fineste hotell, Grand Hotel (oppført 1909), som ble revet etter en brann i 1970 og erstattet av Kreditkassens nybygg. Lenger nede på samme side lå Drammen hovedpostkontor, som i 1991 ble degradert til Bragernes postkontor. Videre nedover ligger Televerkets automatsentral, tatt i bruk 1977, og Båtsportens Hus, oppført 1994, her lå tidligere Drammen Roklubbs hus. På den andre siden mot elven lå «Friluften», en friluftsrestaurant som ble anlagt i forbindelse med Drammensmessen etter at strandbredden var satt i stand.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet