Øvre Sund bru

ble åpnet 9. september 2011. Brua er en del av Sentrumsringen/Fylkesvei 282 og forbinder Grønland og Hamborgstrøm. Øvre Sund Bru var det siste prosjektet i etableringen av Sentrumsringen og er en del av Vegpakke Drammen. Lengden inkludert brukarene er 250 meter, bruas hovedspenn er 148 meter. Brua har fire kjørefelt og separat sykkelvei med fortau. Den ble tegnet av Bovim-Fuglum-Svingen Arkitekter etter en arkitektkonkurranse utlyst i 2000. Byggeherre var Statens Vegvesen og prosjektets totalkostnad var 527,5 millioner kroner.

Øvre Sund bru,      Andersen og Krussand bak           Foto Torill Juel, 2019
Øvre Sund bru                                             Foto: Torill Juel, 2020
Øvre Sund bru,   «Elveharpen»  til høyre       Foto: Torill Juel. 2020
Øvre Sund bru                              Foto:  Torill Juel,  2020

 

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet