Øvre Sund (Liersund)

Elvestrekning mellom Sundhauggaten på sydsiden og Strømsgaten på nordsiden av Drammenselven. Denne strekning av elven, hvor avstanden er ganske kort, har fra uminnelige tider vært det vanlige overfartsstedet. Navnet var fra middelalderen Liersund, den gamle allfarveien fulgte Strømsgaten og Rebbansbakken gjennom skogen til Lier, og særlig ble veien benyttet som kirkevei for den del av Liers befolkning som bodde syd for elven. Fra middelalderen av var det også ferjested her. Sundmannen, som ble oppnevnt av befalingsmannen på Akershus, var forpliktet til uten godtgjørelse å sette over alle som hadde offentlig ærend. Til gjengjeld fikk han et visst kvantum mel og smør av leidangen. I 1790 mottok de to sundmenn sundtoll bestående av et kvantum havre fra gårdene i Eiker, Lier, Røyken, Skoger, Sande og Strømm. I selve rennen utenfor sundstedet er elven 10-12 m dyp, mens det litt høyere opp er betraktelig grunnere. Sundstedet ligger midt i den verste strømmen, bare 60-70 meter lenger nede er det atskillig lettere å ro. Årsaken til at sundstedet allikevel ble lagt til et slikt sted er trolig at veiene fra Skoger, Konnerud og Eiker falt ut akkurat her og ga sundstedet sin noe uhensiktsmessige beliggenhet. Rundt midten av 1800-tallet var det en kvinne ved navn Lena som sto for oversettingen, senere overtok en mann ved navn Jacob, som drev inntil sundmann Larsen fra Nedre Sund overtok. Deretter kom «Eriksen fra Strømsgata» som han ble kalt. Han holdt på til 1918 og ble avløst av sundmann Walentin, som også var båtbygger og satte inn en motorbåt til overfarten. I 1925 overtok den siste sundmann, sønnen Henning Walentin, som vendte tilbake til håndkraft under den annen verdenskrig. På 1940-tallet kostet overfarten 20 øre og var begrenset til arbeidere som skulle til og fra arbeidet på Grønland. Ferjevirksomheten ble nedlagt i 1955. Navnet Øvre Sund ble først tatt i bruk på 1800-tallet. I 1898 foreslo Tord Pedersen det gamle navn Liersund gjeninnført, men forgjeves. Gatenavnkomitéen foreslo i 1983 navnet Øvre Sund på den del av Strømsgaten som går fra Rosenkrantzgaten til Øvre Storgate/elven ved sundstedet, men bystyret vedtok i 1984 at det ikke skulle foretas noen navneendring av Strømsgatens nedre del.

Strømsgaten på nordsiden av elven, ned mot fergestedet som frem til 1955 tok reisende over til den andre siden av elven. Bebyggelsen på nordsiden av elven ble oppført etter en storbrann i 1838. Foto: Ole G. Braaten/Drammen Historielag

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet