Palmer, Herbert (11.1.1912-2.8.1998)

Overlege i Drammen, f. i Kråkerøy, spesialist i medisinsk biokjemi og fysiologi 1948. Etter praksis bl.a. i Oslo, New York og Boston kom P. i 1949 til Drammen som overlege ved Sentralaboratoriet og Blodbanken ved Drammen Sykehus, hvor han virket til han i 1982 gikk av med pensjon. Fra 1949 til 1990 var han sensor ved medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Oslo. Medlem av Helsedirektoratets rådgivende utvalg 1949-70, formann i Medicinerforeningen 1937 og i Medicinsk Fysiologisk Forening 1947-48, medlem av Den Norske Lægeforenings spesialistkomité 1949, formann i Norsk Forbund for medisinsk biokjemi og fysiologi 1953-55, styreformann i Nordisk forening for klinisk medisin og fysiologi 1954, formann i Den norske Sykehusforening 1960-74 (æresmedlem 1976), formann i Norges Røde Kors’ skoleråd 1963-66, i Norsk Selskap for klinisk kjemi og klinisk fysiologi 1957-61 (æresmedlem 1992). Styremedlem International Federation of Clinical Chemistry 1961-69, International Hospital Federation 1965-71 (visepres. fra 1969), formann i Rådet for Norsk Inst. for sykehusforskning 1971-75 (æresmedlem 1979), pres. for VII European Hospital Conference 1974, medred. Scandinavian Journal of Clinical and Laboratory Investigation 1949-67. Ridder av St. Olavs Orden 1981.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet