Park Hotel

var et hotell i Parken på Bragernes, Gamle Kirkeplass 3, etablert og eid av Drammens Handelsstands Forening. Spørsmålet om å bygge et hotell i Parken ble tatt opp allerede i 1952 og enstemmig vedtatt i 1953. Samme år ble det nedsatt en hotellkomite, senere ble det lagt ut en offentlig aksjeinnbydelse og selskapet Park Hotel A/S ble stiftet, med en aksjekapital på 1,92 millioner kroner. Styreformann og den drivende kraft i planfasen var grosserer Gunnar K. Melsom. Den opprinnelige planen var å bygge hotellet i Øvre Strandgate (sør for Handelsstandens Hus), men da det ble klart at det ikke ville bli bygget tinghus på tomten etter det nedrevne ridehuset i Parken, ble denne tomten overtatt av hotellselskapet. Det ble også besluttet at hotellet skulle overta driften av Handelsstandens Hus (til selskapslokaler, konferanselokaler etc.) og det ble derfor bygget en lukket gangbru over Øvre Storgate (fem meter over gaten) for å binde hotellet og huset sammen.

Park Hotel ble tegnet av Oslo-arkitektene Preben Krag og Jens Selmer med en hotellkapasitet på 96 senger, offisielt åpnet 30. november 1962. 12. desember samme år åpnet ungdomsrestauranten «Parketten», som ble en stor suksess. I april 1978 ble en ny fløy tatt i bruk, tegnet av de samme arkitektene. Den bestod av pub og biljard i underetasjen, kafetaeria og kveldsrestaurant i første etasje og tre hotelletasjer med 52 rom. Den store nyheten var Park Dancing. Samtlige interiører i den nye fløyen var tegnet av interiørarkitekt Cath. Fürst. Olaf Ingebrigtsen var hotelldirektør i perioden 1962-1983.

I 1986 kjøpte hotellselskapet Avholdsfolkets Hus som ble revet og utlagt til parkeringsplasser. Hotellet hadde i 1989 103 rom med 190 senger, restaurantene «Hannas kjøkken» og Urtehaven, Theaterhjørnet bar, Apotheket dansebar, Park Dancing (300 personer) og kurs-/konferansesal for 260 personer. 1.9.1987 overtok Rica-kjeden 52% av aksjene i Park Hotel, hvis navn ble endret til Rica Park Hotel. I 2014 ble hotellet overtatt av Scandic-kjeden og fikk navnet Scandic Park Hotel. Hotellet ble nedlagt 1. juli 2018.

Eiendommen ble solgt til Statsbygg som på vegne av Domstoladministrasjonen skal bygge et nytt tinghus i Drammen basert på hotellets eksisterende kjellersokkel med et totalareal på 3600 kvm, tilrettelagt for en fremtidig utvidelse på 1500 kvm. Tinghuset, som skal stå ferdig våren 2023, skal inneholde lokaler for Drammen tingrett, Nedre Buskerud Jordskifterett og noen lokaler for Borgarting lagmannsrett.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet