Parkmusikken

Parkmusikken under Jubileumsutstillingen 1930.

Foto: Drammen byleksikon 2004
Fotograf: ukjent

Parkmusikken ble opprettet i 1875 som borgervæpningens musikkorps under navnet «Drammens borgerlige infantericorps’ Musikchor». Tyskfødte Christian Jehnigen (1830-1910) ble ansatt som musikkinstruktør og dirigent. Oppr. besto korpset av 16 mann foruten dirigenten, og blant dets medlemmer var bl.a. den senere komponist Johan Halvorsen (fløytist, senere ess-kornist). Etter at det borgerlige infanterikorps var blitt nedlagt i 1881, ble navnet i 1882 forandret til Drammens Stadsmusikkor, i 1902 til Parkens Musikkor el. Parkmusikken. Fra opprettelsen av holdt korpset faste konserter i Parken, men hadde i årene 1916-19 konkurranse av Drammens Musikkor som i dette tidsrom overtok under navnet «Det nye Parkmusikkor». Blant korpsets dirigenter kan foruten Jehnigen, Johan Halvorsens lærer i fløyte og fiolinspill, nevnes fanejunker Franz Wollmann (1858-1951), som fungerte fra 1906 til 1924 og selv var en dyktig fløytespiller; Hans Arnesen (1887-1962) som var dirigent fra 1924 til 1945 og Øyvind Hansen som dirigerte korpset i en lang årrekke fra 1947. Arnesen introduserte i 1922 Parkmusikkens musikkparade gjennom byen fra Erik Børresens gate til Parken gjennom Nedre og Øvre Storgate, først etter 45 år måtte denne parade innstille i 1967 av hensyn til «effektiv trafikkavvikling». I 1990 ble Parkmusikken, grunnet manglende tilslutning og dårlig økonomi, sammensluttet med Drammen Ungdomskorps (stiftet 1922) under navnet Drammen Konsertorkester. Det nye orkester gjenopptok i 1992 de gamle tradisjoner ved å arrangere faste konserter i Parken den annen søndag i juni, med tilslutning av opptil 1000 tilhørere. Drammen Konsertorkester er et janitsjarkorps med symfonisk besetning. Dets musikalske drift er i dag konsentrert om en rekke store, årlige konsertprosjekter i Drammen samt Norgesmesterskapet. Teaterkonserten oppsto som begynnelsen på en ny tradisjon da Drammens Teater ble gjenoppbygget etter brannen. Promenadekonserten, som i årene frem til teaterbrannen hadde vært et fast bidrag til Drammens kulturliv, forsvant med brannen, og det ble nødvendig å etablere en ny konsert, som fant sted på Hovedscenen i Drammens Teater. Nyttårskonserten holdes også i Drammens Teater med base i den klassiske wienermusikken, med tyngdepunktet i operetter og Strauss. Parkkonserten er en årlig familiekonsert med betydelig showpreg, mens Norgesmesterskapet for janitsjarkorps arrangeres hvert år helgen før palmesøndag i Olavshallen i Trondhjem. I 2002 kom DKO på 3. plass i 1. divisjon.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet